DEM bakker Mekane Yesus Kirken op

DEM deler Mekane Yesus Kirkens teologiske opfattelse vedrørende vielse af homoseksuelle par.

På generalforsamlingen i Den Etiopiske Evangeliske Kirke Mekane Yesus (EECMY) i januar 2013 besluttede kirken at afbryde partnerskabet med Den Evangeliske Lutherske Kirke i Amerika (ELCA) og Den Svenske Kirke.

Baggrunden er at disse to partnerkirker har åbnet op for vielse af homoseksuelle par, hvilket EECMY over flere år har afvist af teologiske grunde.

Dansk Ethioper Mission (DEM) deler Mekane Yesus Kirkens teologiske opfattelse.

Gud skabte os i sit billede som mand og kvinde. Han indstiftede og velsignede ægteskabet som rammen for de to køns kærlighed og seksualitet (1.Mos 1,27-28 og 2,24). Vor Herre Jesus bekræfter denne gode ordning (Mat 19,4-5). Desuden har det været rammen om menneskelig seksualitet fra den første kristne kirkes tid.

DEM anerkender den teologiske myndighed og det mod Mekane Yesus Kirken udviser ved at stå fast på bibelsk grund, selv om det vil koste dem penge.

DEM og Folkekirken

Desværre har den danske folkekirkes ledelse også åbnet for vielse af samkønnede ægteskaber.  Beslutningen i Mekane Yesus omfatter alle kirker der åbent accepterer vielse af par af samme køn, dermed også den danske folkekirke. Eftersom DEM er en selvstændig og uafhængig organisation i forhold til Folkekirken, forventer vi ikke ændringer i samarbejdet på grund af dette.

Vi glæder os til at fortsætte det mangeårige samarbejde med Mekane Yesus Kirken. DEMs vision er fortsat at arbejde med i kirkens mission om at opbygge menigheder, sprede evangeliet og give håb til landets millioner af fattige. Men vi tror også at danske menigheder har brug for et fællesskab med Mekane Yesus som er en kirke i vækst, og som er præget af stor åndskraft og gudsfrygt.

DEM pointerer desuden at vi ikke ønsker at medvirke til at fordømme mennesker med homoseksuelle følelser hverken i Danmark eller i vore partnerkirker. Tværtimod ønsker vi at menighederne viser en åben og inkluderende holdning til disse personer.

Hans Peter Nohns
Fungerende formand for DEM

Sune Skarsholm
Generalsekretær i DEM

05-03-2013

Dansk Ethioper Mission