My Sisters' klinik i Addis Ababa, Etiopien.

DET HANDLER OM MISSION

Målet for Dansk Ethioper Mission er at tage del i den sendelse som Jesus Kristus har kaldet sin kirke til.

Alle mennesker har brug for at kende Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. Derfor forkynder vi. Og vi støtter hjælpe- og udviklingsprojekter i Afrika fordi andre mennesker også er vores ansvar.
Læs om DEMs projekter, partnere og udsendte medarbejdere.

I Danmark ønsker vi at nære og udvikle menneskers og menigheders engagement i global mission. Og vi formidler afrikanske kristnes beretninger om deres liv og oplevelser med Gud - til inspiration og opmuntring for danske kristne.
Læs også: Mission giver liv til kirke og fællesskab.

Mission med hjerte, mund og hænder!